DE Teknik

DE Teknik utbildar fibertekniker

Utbildning FTTH

Fiberinstallation från NOD till abonnent i access nätet.

Dag 1

Teori
- Fiberteori
- Grundläggande; hantering av fiber, arbetsmiljö
- FTTH-nätets uppbyggnad & struktur
- Kund utrustning; fiberkonverter & CPE

Praktik
- Kabelhantering; skalning, avmantling, mått och uppmärkning

Dag 2

Praktik
- Hantering av dukter/mikrorör; uppmärkning, skarvning & förläggning
- Hantering & fixering av dukter/mikrorör i kabelskåp/brunnar
- Blåsning av blåsfiber i dukt/mikrorör till abonnent.
- Svetsning av abonnent i svetsdosa alt. Konverter/CPE

Dag 3

Praktik
- Installation av ODF med fibersvans; kabelhantering, svetsning uppmärkning
- Dokumentation
- Funktionskontroll & dB-mätning av fiberlänk till abonnent.