DE Teknik

DE Teknik utbildar fibertekniker

Inför Certifiering

Preparandkurs inför certifiering fibertekniker.

Förkunskaper:
God erfarenhet av fiberskarvning och mätning.

Kursmål:
Deltagaren skall få möjlighet att komma med goda kunskaper till certifiering för fibertekniker.

Teori:
- Genomgång av fiberoptisk teori.
- Mät teori.

Svetsning:
- Lös och ribbonfiber, skarvar i TS-box.
- Terminering av ODF i rack

Mätning:
- OTDR-mätning
- dB-mätning

Kurslängd:
2-dagar