DE Teknik

DE Teknik utbildar fibertekniker

Terminering Fiber - Utbildningsbevis

Då det på många håll varit problem med fiberpatchningen i fibernoderna ökar nu Sveriges största fiberoperatör Skanova, tillsammans med kabel-TV operatören Com Hem kraven på dem som ska gå in och arbeta i deras fibernoder.

För att höja kompetensen och garantera en kunskapsnivå för personer som har arbetsuppgifter i fibernoder har några av branschens aktörer tillsammans med INCERT tagit fram ett utbildningsbevis.

Terminering fiber 1 dagars kurs:

- Grundläggande fiberteori
- Kontroll, hantering och rengöring av fiberkontakter
- Inkoppling av patchkablar och märkning i ODF:er
- Kontroll av trafikerad fiber
- Kontroll av fiberlänk; dämpningsmätning dB & effektmätning dBm.
- FTTx nätets uppbyggnad

Kursen avslutas med ett skriftlig prov.

Utbildningsbevis utfärdat av INCERT* kan erhållas efter genomgången kurs och ett godkänt skriftligt prov.

DE Teknik är godkända av INCERT* för att genomföra examinationsprov för att kunna ansöka om Utbildningsbevis inom terminering fiber.

*INCERT är ackrediterade av SWEDAC för personcertifiering inom bland annat el, kyla och fiberteknik .